Interma-byty a.s., Liberec

S firmou Integri s.r.o. spolupracujeme od roku 2003. Na spolupráci s touto firmou oceňuji její schopnost reagovat na připomínky uživatel a informační systém Integri neustále vyvíjet a zdokonalovat. Nynější nejnovější verze informačního systému Integri G5 přinesla zcela nové možnosti umožňující zefektivnit námi poskytovanou správu pro SVJ a bytová družstva. Zároveň došlo k ještě většímu zkvalitnění a zpřehlednění v oblasti tištěných výstupů a to včetně možnosti prezentace výsledků správy nemovitostí na internetu. Uvedené vlastnosti pro mě představují konkurenční výhody, které využívám při získávání nových zákazníků.
Libor Kafka, ředitel