SBD Nová huť, Ostrava

Informační systém Integri G5 využíváme od roku 2012. Důvodem přechodu na tuto verzi informačního systému byl mimo jiné předpoklad převodu většího počtu jednotek do vlastnictví členů družstva  a tím vznik velkého počtu SVJ, které jsme chtěli udržet ve správě. Po počátečních problémech způsobených jiným přístupem ke spravovaným objektům můžeme říci, že systém nabízí nástroje umožňující plynulý přechod od domu ve správě bytového družstva do samostatného SVJ. Správa SVJ pak probíhá bez výrazného navýšení pracnosti zpracování. Velmi důležitou součástí informačního systému Integri G5, která je v naší firmě využívána, je podpora činnosti údržby bytového fondu, kterou poskytujeme v rámci komplexní správy nemovitostí.
Ing. Markéta Vltavská, ekonomická náměstkyně